Intreprindere familiala

2Intreprinderea familiala (denumita si asociatie familiala) este o forma de organizare economica fara personalitate juridica, formata ddintr-un întreprinzator persoana fizica împreuna cu familia sa.
Activitatile economice desfasurate de o întreprindere familiala (IF) pot fi în agricultura, industrie, turism, constructii, IT si comert.
Nu se pot constitui în IF profesiile liberale, activitatile economice a caror desfasurare este organizata si reglementata prin legi speciale si activitatile economice pentru care legea a instituit un regim juridic special.
În România, se pot organiza ca întreprinderi familiale atât cetatenii români, cât si cei dintr-un stat membru al Uniunii Europene si cei dintr-un stat aflat în spatiul economic european.

– Activitatea este reglementata de OUG 44/2008.

SERVICII PENTRU I.F.

– Intocmirea NIR (note intrare receptie);
– Intocmirea bonurilor de consum si a descarcarii de gestiune;
– Intocmirea Fisei de amortizare a mijloacelor fixe;
– Intocmirea Registrul-Jurnal de incasari si plati;
– Intocmirea Jurnalului Inventar;
– Depunerea declaratiilor privitoare la taxe si impozite, intocmirea op-urilor sau foilor de varsamant aferente;
– Reprezentarea in fata organelor de control.

 

Cu stima,

Expert contabil Petrescu Cristina

Membru CECCAR Alba Iulia

Login