Despre accize

REFERITOR LA ACCIZE

In conformitate cu prevederile art.218 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, valoarea in lei a accizelor, a taxei speciale pentru autoturisme/autovehicule şi a impozitului la ţiţeiul din producţia internã, datoratã bugetului de stat, stabilitã potrivit prezentului titlu în echivalent euro, pe unitatea de mãsurã, se determina prin transformarea sumelor exprimate in echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul precedent, publicata in Jurnalul Oficial  al Uniunii Europene.

CURS VALUTAR PENTRU PERIOADA 1 IANUARIE – 31 DECEMBRIE 2013 – 4,5223 lei/euro

Baza legalã – art. 218 legea 571/2003

 

Cu stima,

Expert contabil Petrescu Cristina

Login