Contributii 2014

CONTRIBUłII SOCIALE OBLIGATORII PENTRU PERSOANELE
CARE REALIZEAZĂ VENITURI DIN :
• ACTIVITĂłI INDEPENDENTE
• ACTIVITĂłI AGRICOLE, SILVICULTURĂ SI PISCICULTURĂ
• ASOCIERI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ
• CEDAREA FOLOSINłEI BUNURILOR

Vizualizati: Contributii 2014

Sursa:www.avocatnet.ro

Login