Asociatii si fundatii

1Persoana juridica fara scop patrimonial este persoana juridica independenta, fara scop patrimonial, constituita in scopul apararii si promovarii drepturilor colective si individuale,
precum si a intereselor profesionale, economice, sociale, culturale si sportive ale membrilor lor.

Evidenta contabila a asociatiilor si fundatiilor, asociatiilor de locatari, asociatii si fundatii neguvernamentale cuprinde:

– Inregistrarea documentelor primare in conformitate cu normele legale in vigoare si principiile contabilitatii- Intocmirea, certificarea si depunerea bilantului contabil;
– Intocmirea NIR (note intrare receptie);
– Intocmirea bonurilor de consum si a descarcarii de gestiune;
– Intocmirea Fiselor de operatiuni diverse;
– Intocmirea Fisei de amortizare;
– Intocmirea Jurnalului Inventar;
– Intocmirea si depunerea declaratiilor pentru angajati – state de plata, declaratii la pensii, somaj, itmb, sanatate si cele de la administratia financiara
– Depunerea declaratiilor privitoare la taxe si impozite, intocmirea op-urilor sau foilor de varsamant aferente;
– Evidenta analitica si sintetica clienti, furnizori;
– Evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii;
– Intocmirea balantei lunare de verificare;
– Intocmirea, certificarea si depunerea bilantului contabil;
– Informarea permanenta si in timp util a conducerii societatii privind reglementarile din domeniul fiscal si financiar-contabil;
– Reprezentarea in fata organelor de control.

 

Cu stima,

Expert contabil Petrescu Cristina

Membru CECCAR Alba Iulia

Login