Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in /home/cssro/conta-expert.com/wp-includes/compat.php on line 502

Warning: Use of undefined constant widget_cursvalutarbnr_register - assumed 'widget_cursvalutarbnr_register' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cssro/conta-expert.com/wp-content/plugins/curs-valutar-bnr/curs_valutar_bnr.php on line 328

Notice: load_plugin_textdomain was called with an argument that is deprecated since version 2.7.0 with no alternative available. in /home/cssro/conta-expert.com/wp-includes/functions.php on line 4133

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; RH_Ym_Status has a deprecated constructor in /home/cssro/conta-expert.com/wp-content/plugins/rh-ym-status/rh-ym-status.php on line 44
In ce conditii vor putea trece PFA de la contabilitatea in partida simpla la cea in partida dubla? | Expert contabil Alba Iulia

In ce conditii vor putea trece PFA de la contabilitatea in partida simpla la cea in partida dubla?

Persoanele fizice autorizate care vor dori sa treaca de la conducerea contabilitatii in partida simpla la cea in partida dubla vor putea face acest lucru incepand din 1 martie. Mai exact, duminica intra in vigoare regulile care stabilesc conditiile in care PFA pot opta pentru una dintre cele doua forme de contabilitate. In plus, tot de la aceasta data, regulile privind contabilitatea in partida simpla se modifica.
Ordinul MFP nr. 170/2015, care va intra in vigoare pe 1 martie, pune in aplicare modificarile la Legea contabilitatii nr. 82/1991 care stabilesc ca persoanele fizice pot sa opteze pentru conducerea contabilitatii in partida dubla.

Astfel, recentul ordinul defineste persoanele fizice ca fiind cele care platesc impozit pe venit si al caror venit net anual este determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, fiind obtinut din:

activitati independente,
cedarea folosintei bunurilor,
activitati agricole, silvicultura si piscicultura.
Prin venituri din activitati independente se intelege venituri din:

activitati economice (persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale),
profesii libere (medici, avocati, notari, auditori financiari, consultanti fiscali, experti contabili, arhitecti si alte profesii reglementate),
drepturi de proprietate intelectuala (in conditiile in care opteaza pentru determinarea venitului net in sistem real).
Avand in vedere aceste aspecte, persoanele fizice, adica persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale, medicii, avocatii, notarii etc., sunt obligate in baza Ordinului MFP nr. 170/2015 sa conduca contabilitatea in partida simpla la fel ca si pana acum sau vor putea sa opteze pentru contabilitatea in partida dubla. Exceptie de la aceasta regula vor face doar persoanele in al caror act normativ de infiintare exista prevederi exprese privind tinerea contabilitatii in partida simpla.

De la contabilitatea simpla la cea dubla: Ce trebuie sa faca PFA?

Conform dispozitiilor care vor intra in vigoare pe 1 martie, PFA care conduc evidenta contabila pe baza regulilor contabilitatii in partida simpla vor putea trece la cotabilitatea in partida dubla de la inceputul exercitiului financiar ulterior celui in care au decis aceasta trecere.

Persoanele fizice infiintate dupa 1 martie vor putea opta pentru tinerea contabilitatii in partida dubla de la data infiintarii acestora.

De asemenea, persoanele fizice care vor opta pentru conducerea contabilitatii in partida dubla vor organiza si conduce contabilitatea proprie in baza reglementarilor contabile in vigoare, aplicabile operatorilor economici, pana la nivel de balanta de verificare, insa nu vor intocmi situatii financiare anuale. Evidenta contabila astfel tinuta va trebui sa permita determinarea informatiilor necesare pentru indeplinirea obligatiilor prevazute de legislatia in vigoare, se mentioneaza in ordinul MFP.

Cei care vor opta pentru contabilitatea in partida dubla vor intocmi Registrul-jurnal si Registrul-inventar.

Mai mult decat atat, PFA vor prelua, pe baza inventarului si a informatiilor privind creantele si datoriile, ca solduri initiale, la inceputul exercitiului financiar pentru care au optat sa treaca la conducerea contabilitatii in partida dubla, sumele din documentele intocmite pentru tinerea contabilitatii in partida simpla, respectiv din: Registrul-inventar, Registrul-jurnal de incasari si plati, fisa mijlocului fix, extras de cont si alte documente, se arata in noile prevederi.

Potrivit actului normativ, deschiderea conturilor de imobilizari, stocuri, creante, disponibilitati banesti si datorii, in vederea preluarii in contabilitatea in partida dubla a acestor elemente, se va efectua cu ajutorul contului 455 „Sume datorate actionarilor/asociatilor”. Prin exceptie de la functiunea acestui cont prevazuta in reglementarile aplicabile operatorilor economici, la trecerea de la contabilitatea in partida simpla la contabilitatea in partida dubla se vor efectua urmatoarele inregistrari:

in creditul contului 455 „Sume datorate actionarilor/ asociatilor” se vor inregistra soldurile conturilor de natura activelor (imobilizari, stocuri, creante, disponibilitati banesti);
in debitul contului 455 „Sume datorate actionarilor/ asociatilor” se vor inregistra soldurile conturilor de natura datoriilor.
Diferenta dintre valoarea activelor si valoarea datoriilor din contul 455 „Sume datorate actionarilor/asociatilor” se va reflecta in soldul acestuia, astfel:

sold creditor – cand valoarea activelor este mai mare decat valoarea datoriilor;
sold debitor – cand valoarea activelor este mai mica decat valoarea datoriilor.
Numarul de formulare utilizate pentru contabilitatea in partida simpla se reduce

Pe langa prevederile privind posibilitatea ca PFA sa conduca contabilitatea in partida dubla, Ordinul MFP nr. 170/2015 aduce o serie de noutati si in ceea ce priveste contabilitatea in partida simpla, inlocuind de luna viitoare Ordinul MFP nr. 1040/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice.

Astfel, noile dispozitii reduc numarul de formulare utilizate de persoanele care conduc contabilitatea in partida simpla, de la 15 la 10. Concret, Nomenclatorul registrelor si formularelor financiar-contabile cuprinde:

Registrul-jurnal de incasari si plati;
Registrul-inventar;
Fisa mijlocului fix;
Factura;
Aviz de insotire a marfii;
Lista de inventariere;
Chitanta;
Chitanta pentru operatiuni;
Dispozitia de plata/incasare catre casierie;
Statul de salarii.
Pe noua lista nu se mai regases bonul de consum, fisa de magazie, lista de inventariere (pentru gestiuni global-valorice), chitanta pentru operatiuni in valuta, Registrul de casa (in valuta), borderourile de achizitie, jurnalul privind operatiuni diverse, fisa pentru operatiuni diverse, documentul cumulativ. In schimb au fost introduse factura, avizul de insotire a marfii, chitanta, chitanta pentru operatiuni, dispozitia de plata/incasare catre casierie, statul de salarii.

Totusi, recentele reglementari stabiles ca, in functie de necesitati, persoanele care conduc contabilitatea in partida simpla vor putea utiliza si alte formulare financiar contabile prevazute in Normele metodologice de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3512/2008, precum si in alte acte normative.

Registrul-jurnal de incasari si plati si Registrul-inventar nu vor mai trebui parafate de ANAF

Ordinul care va intra in vigoare pe 1 martie elimina obligatia parafarii Registrului-jurnal de incasari si plati si a Registrului-inventar la ANAF.

In plus, structura celor doua documente se va modifica. Astfel, normele de intocmire si utilizare a Registrului-jurnal de incasari si plati vor cuprinde, spre deosebire de cele actuale, continutul incasarilor si continutul platilor aferente operatiunilor desfasurate.

Mai exact, incasarile din Registrul-jurnal de incasari si plati vor cuprinde:

sumele incasate din desfasurarea activitatii;
aporturile in numerar si prin conturi bancare facute la inceperea activitatii ori in cursul desfasurarii acesteia;
sumele primite sub forma de credite bancare sau de alte imprumuturi;
sumele primite ca despagubiri;
sumele primite sub forma de sponsorizari, mecenat sau donatii;
sumele primite reprezentand forme de sprijin cu destinatie speciala din fonduri externe nerambursabile (subventii);
alte sume incasate (de exemplu restituiri de impozite, taxe si penalitati).
In ceea ce priveste platile, acestea vor cuprinde:

platile efectuate in cadrul activitatii desfasurate in scopul realizarii de venituri;
sumele reprezentand restituirea aporturilor in numerar si prin conturi bancare;
sumele reprezentand rambursarea de credite bancare sau de alte imprumutiri;
alte plati efecutate (de exemplu penalitati, amenzi platite).
Totodata, va fi introdusa posibilitatea ca Registrul inventar sa se poata completa prin preluarea totalurilor din listele de inventariere a elementelor grupate dupa natura lor, se precizeaza in prevederile recent publicate in Monitorul Oficial.

In prezent, documentul se completeaza prin inscrierea tuturor elementelor patrimoniale inventariate.

Mai mult decat atat, formularul Registrul-inventar se va simplifica, prin mentinerea a 3 coloane din cele 10 cuprinse in actualele reglementari, respectiv numar criteriu, denumirea elementelor inventariate si valoarea de inventar.

Documentele justificative vor cuprinde si codul de inregistrare fiscala

Documentele justificative care se evidentiaza in contabilitatea in partida simpla angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit si trebuie sa contina ca element principal si codul de inregistarea fiscala atunci cand este cazul, lucru care nu era prevazut pana acum in legislatie. In aceste conditii, documentele justificative vor trebui sa cuprinda din 1 martie urmatoarele elemente principale:

denumirea documentului;
denumirea/numele si prenumele si, dupa caz, sediul/adresa persoanei care intocmeste documentul;
numarul documentului si data intocmirii acestuia;
codul de inregistrare fiscala (cand este cazul);
mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiunii economico-financiare (cand este cazul);
continutul operatiunii economico-financiare si, atunci cand este necesar, temeiul legal al efectuarii acesteia;
datele cantitative si valorice aferente operatiunii economico-financiare efectuate; numele, prenumele si semnatura persoanei care a intocmit documentul, dupa caz;
alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a operatiunilor efectuate.
Totodata, noile dispozitii stabilesc ca persoanele care conduc contabilitatea in partida simpla nu vor intocmi situatii financiare anuale.

In acelasi timp, elementele patrimoniale se vor evidentia in contabilitate la valoarea de intrare, respectiv la cost de achizitie, de productie sau la pretul pietei, in baza documentelor justificative care atesta dobandirea acestora

Aceleasi reguli prevad ca operatiunile efectuate in valuta se vor evidentia in contabilitate in moneda nationala, utilizandu-se cursul de schimb valutar de la data efectuarii operatiunii, adica cel comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ultima zi bancara anterioara operatiunii, disponibil ca informatie la momentul efectuarii operatiunii (incasare, plata, emitere de documente). Sumele aferente operatiunilor in valuta se vor inregistra in Registrul-jurnal de incasari si plati (cod 14-1-1/b) in lei, cu mentionarea in coloana de explicatii a valorii in valuta.

In legislatia in vigoare se mentioneaza ca evidenta contabila in partida simpla a operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta.

De asemenea, termenul legal de pastrare a documentelor justificative utilizate de persoanele care conduc contabilitatea in partida simpla se va reduce de la 10 la 5 ani, cu exceptia statelor de salarii care vor fi pastrate 50 de ani.

In ceea ce priveste arhivarea electronica a documentelor financiar-contabile, aceasta se va realiza cu respectarea conditiilor prevazute de Normele metodologice de intocmire si utilizare a documentelor financiarcontabile, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3512/2008.

Sursa: avocatnet.ro

Login