Finantele propun noi reglementari contabile

Regulile contabile aplicabile anumitor societati comerciale urmeaza sa se schimbe, se arata intr-un proiect al Ministerului Finantelor, lansat marti in dezbatere publica. Documentul cuprinde, printre altele, noutati in ceea ce priveste contabilitatea certificatelor verzi si de asemenea sunt introduse noi conturi in Planul de conturi general.    Finantele au lansat marti in dezbatere publica un proiect de ordin pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile. Unele dintre modificarile si completarile aduse prin prevederile propuse nu au impact asupra rezultatului perioadei, iar altele influenteaza favorabil rezultatul entitatilor, a precizat ministerul. Noi reguli pentru creantele preluate prin cesionare: Potrivit proiectului de ordin al MFP urmeaza sa modifice prevederile privind creantele preluate prin cesionare, in sensul ca acestea vor fi evidentiate in contabilitate la costul de achizitie, valoarea nominala a acestora fiind urmarita extracontabil. In cazul in care cesionarul recupereaza o suma mai mare decat costul de achizitie al creantei, diferenta pana la suma preluata (valoarea nominala a creantei) va reprezenta venit la data incasarii, se arata in proiect. In prezent, legislatia stabileste ca in cazul cesionarii unei creante, diferenta dintre valoarea creantei preluate prin cesionare si suma de achitat cedentului reprezinta venit la data constatarii drepturilor si obligatiilor, potrivit clauzelor contractuale. Pentru suma creantei preluate care se estimeaza ca nu poate fi recuperata, concomitent cu preluarea creantei se inregistreaza si deprecierea corespunzatoare.

Cum vor tine contabilitatea sediile permanente? Dispozitiile propuse de Finante introduc noutati si in ceea ce priveste contabilitatea intocmita de sediile permanente din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate. Astfel, in situatia in care persoana juridica cu sediul in strainatate isi desfasoara activitatea in Romania prin mai multe sedii permanente, situatiile financiare anuale si raportarile contabile cerute de Legea contabilitatii nr. 82/1991 urmeaza sa fie intocmite de sediul permanent desemnat sa indeplineasca obligatiile fiscale, se mentioneaza in proiect. Acest lucru nu este prevazut in legislatia actuala. Ce tratament contabil vor avea certificatele verzi? Tratamentul contabil al certificatelor verzi acordate va suferi de asemenea modificari si vor fi introduse noutati legate de certificatele verzi amanate, se arata in proiectul de act normativ lansat recent in dezbatere publica. Mai exact, producatorii de energie din surse regenerabile, care beneficiaza de certificate verzi emise de operatorul de transport si sistem urmeaza sa inregistreze certificatele primite intr-un nou cont, 507 „Certificate verzi acordate”, pe seama veniturilor (contul 768 „Alte venituri financiare”/analitic distinct), se arata in documentul citat. In prezent, producatorii de energie inregistreaza certificatele verzi in contul 508 „Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate”/analitic distinct, pe seama veniturilor inregistrate in avans (contul 472 „Venituri inregistrate in avans”/analitic distinct). Veniturile inregistrate in avans se inregistreaza in contul de profit si pierdere pe masura vanzarii certificatelor verzi. In ceea ce priveste certificatele verzi amanate in baza Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, Finantele propun ca acestea sa fie evidentiate intr-un cont nou, 266 „Certificatele verzi amanate”, pe seama veniturilor inregistrate in avans (contul 472 „Venituri inregistrate in avans”/analitic distinct). Veniturile inregistrate in avans se evidentiaza in contul de profit si pierdere (contul 768 „Alte venituri financiare”/analitic distinct) pe masura vanzarii certificatelor verzi. Inregistrarea in contabilitate a cheltuielilor cu racordarea la reteaua electrica: Noile prevederi contabile urmeaza sa se aplice si in cazul operatiunilor privind conectarea utilizatorilor la retelele de utilitati. Concret, cheltuielile suportate de utilizatori cu racordarea la reteaua electrica urmeaza sa fie contabilizate drept imobilizari necorporale, care vor fi trecute in contul 205 „Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare”/analitic distinct. Amortizarea imobilizarilor necorporale mentionate mai sus urmeaza sa se inregistreze pe perioada pentru care entitatea are dreptul de a utiliza retelele respective, daca in contractele incheiate este stabilita aceasta durata, sau pe perioada corespunzatoare duratei de viata utila a instalatiilor de utilizare, se mentioneaza in proiectul MFP. De asemenea, tratamentul contabil al cheltuielilor cu racordarea la reteaua electrica urmeaza sa fie aplicat si cheltuielilor cu racordarea la reteaua de apa, gaze sau alte utilitati, daca in contractele de racordare se prevede plata unor sume pentru racordarea la retele respective de distributie, se mai arata in documentul citat. Finantele au explicat ca un asemenea tratament contabil are in vedere prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 59/2013. Potrivit regulamentului, perioada de valabilitate a certificatului de racordare este egala cu durata de existenta a instalatiilor de utilizare. In acest caz, cheltuielile efectuate cu racordarea la retele se suporta pe seama cheltuielilor cu amortizarea, pe durata de utilizare a instalatiilor, respectiv pe perioada de valabilitate a certificatului de racordare. Certificatele de racordare urmeaza sa fie emise incepand cu data de 1 ianuarie 2014, se mai arata in regulamentul mentionat. Avand in vedere ca ordinul ANRE instituie certificatul de racordare ca document care certifica indeplinirea conditiilor tehnice pentru racordare, precum si corelarea valabilitatii acestui certificat cu durata de existenta a instalatiilor de utilizare de la locul de consum sau de producere a energiei, se poate considera ca entitatea consumatoare primeste un drept de utilizare (acces) la serviciile furnizate de operatorii din domeniu, a motivat MFP. In mod similar, sumele platite de operatorii economici pentru racordarea la alte utilitati, cum ar fi gazele sau apa, se asimileaza drepturilor de utilizare a instalatiilor si se coreleaza cu durata de utilizare a instalatiilor respective, a continuat sursa citata. Ca urmare, acelasi tratament contabil, respectiv pe seama imobilizarilor necorporale, este propus pentru cheltuielile suportate de utilizatori cu racordarea la reteaua de apa sau gaze, a adaugat ministerul. Cum se evidentiaza in contabilitate punctele cadou? Potrivit reglementarilor propuse de MFP, punctele cadou acordate de firme in cadrul programelor de fidelizare a clientilor urmeaza sa fie contabilizate ca venit in avans, lucru care nu este specificat in legislatia actuala. „Entitatea contabilizeaza punctele cadou ca o componenta identificabila a tranzactiei in cadrul careia acestea sunt acordate (contul 472 „Venituri inregistrate in avans”/analitic distinct)”, se arata in proiectul de ordin. Suma corespunzatoare punctelor cadou se va recunoaste drept venit in momentul in care entitatea isi va indeplini obligatia de a furniza premiile sau la expirarea perioadei in cadrul careia clientii pot utiliza punctele cadou, se mentioneaza in acelasi document. Potrivit sursei citate, daca se estimeaza ca nivelul cheltuielilor necesare indeplinirii obligatiei de a furniza premiile depaseste contravaloarea primita sau de primit pentru acestea, la data la care clientul le rascumpara, pentru diferenta aferenta entitatea inregistreaza in contabilitate un provizion. Noul tratament contabil propus pentru punctele cadou determina o amanare a momentului recunoasterii veniturilor corespunzatoare acestor puncte cadou, pana in momentul valorificarii sau expirarii perioadei de valabilitate a acestora, a explicat MFP. Ce se intampla cu terenurile scoase din evidenta contabila? Ministerul Finantelor introduce noutati si in privinta terenurilor scoase din evidenta contabila, care au fost reevaluate sau pentru care au fost primite subventii. Pentru aceste terenuri urmeaza sa fie diminuata rezerva din reevaluare, prin transferul acesteia la surplusul realizat din rezerve din reevaluare, respectiv transferul la venituri al subventiei, corespunzator valorii contabile a terenurilor scoase din evidenta, se precizeaza in proiect. In acelasi timp, proiectul mai cuprinde si completari care se refera la criteriile de recunoastere a veniturilor si cheltuielilor, tratamentul contabil al cheltuielilor cu reparatiile efectuate la imobilizarile corporale, precum si la contabilizarea subventiilor, in general. Se modifica Planul de conturi.Pe langa noutatile specifice incluse in reglementarile lansate recent in dezbatere publica de MFP, urmeaza sa fie modificat si Planul de conturi general. Astfel, Planul de conturi general va cuprinde sase noi conturi. Acestea sunt: 1491 „Pierderi rezultate din reorganizari si care sunt determinate de anularea titlurilor detinute” (A); 1495 „Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii” (A); 266 „Certificate verzi amanate” (A); 507 „Certificate verzi acordate” (A); 6455 „Contributia unitatii la asigurarile de viata” (A); 809 „Creante preluate prin cesionare”. In acelasi timp, denumirea contului 6456 „Contributia unitatii la schemele de pensii facultative” se va modifica in „Contributia unitatii la schemele de pensii facultative si fondurile de pensii facultative”. Totodata, functiunea contului 438 „Alte datorii si creante sociale” urmeaza sa fie schimbata. „Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta contributiei unitatii la schemele de pensii facultative si fondurile de pensii facultative, primele de asigurare voluntara de sanatate si asigurarile de viata, a datoriilor de achitat sau a creantelor de incasat in contul asigurarilor sociale, precum si a platii acestora”, se arata in proiectul de ordin. Pe langa datele prevazute de actuala legislatie, in creditul contului 438 urmeaza sa se inregistreze si contributia unitatii la schemele de pensii facultative si fondurile de pensii facultative (645), precum si contributia unitatii la asigurarile de viata (645), iar in debitul contului se vor trece sumele virate reprezentand contributia unitatii la schemele de pensii facultative si fondurile de pensii facultative (512) si sumele virate reprezentand contributia unitatii la asigurarile de viata (512). Mai mult, urmeaza sa fie modificata si functiunea contului 645 „Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala”. Ca elemente de noutate, in debitul contului 645 se vor inscrie contributia unitatii la schemele de pensii facultative si fondurile de pensii facultative (438) si contributia unitatii la asigurarile de viata (438). Atentie! Prevederile tratate in acest material nu se aplica momentan, ci se afla doar in stadiul de proiect. Sursa: avocatnet.ro

Login