Din 2014 se majoreaza suma minima de plata la CAS pentru persoanele fizice

Contributia minima pe care persoanele fizice trebuie sa o plateasca pentru asigurarea in sistemul de pensii ar putea creste de anul viitor, dupa ce, in proiectul bugetului pe 2014, lansat joi in dezbatere publica, castigul salarial mediu, in functie de care sa calculeaza CAS la persoanele fizice, creste cu 75 de lei.

Bugetul asigurarilor sociale conceput pentru 2014 si lansat joi in dezbatere publica de MInisterul Finantelor Publice majoreaza cu 75 de lei castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

In timp ce in 2013 acest castig salarial este de 2.223 de lei, in 2014 el ar urma sa creasca pana la 2.298 lei.

Majorarea salariului mediu determina si cresterea bazei de calcul a contributiilor de asigurari sociale pentru persoanele fizice care obtin venituri din activitati independente.

Potrivit normelor legale, acesti contribuabili datoreaza la sistemul de pensii o contributie de 31,3% din venitul declarat, adica venitul pentru care doresc sa se asigure.

Trebuie sa stiti ca acest venit nu poate fi mai mic de 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, dar nici mai mare de echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Anul acesta, cand salariul mediu este stabilit la 2.223 lei, baza de calcul pentru CAS este cuprinsa intre 778 de lei si poate ajunge pana la maxim 11.115 de lei.

Odata cu majorarea castigului salarial mediu la 2.298 lei, in 2014 venitul declarat la pensii va fi de minim 804 lei si de maxim 11.490 lei.

Venitul declarat pentru CAS
Minim Maxim
2013 778 lei 11.115 lei
2014 804 lei  11.490 lei

Cresterea bazei de calcul a CAS inseamna si cresterea contributiilor minime sau maxime pe care persoanele fizice trebuie sa le plateasca pentru a se asigura in sistemul public de pensii.

In 2013 o persoana care se asigura in sistemul public de pensii trebuie sa plateasca la stat ca CAS o suma minima de 244 de lei (35% x 2223 x 31.3%).

In 2014 aceasta valoare ar urma sa creasca cu aproape 8 lei, astfel incat persoanele fizice asigurate in sistemul public de pensii ar trebui sa plateasca CAS de minim 252 de lei (35% x 2298 x 31.3%)

Suma maxima de plata la CAS in 2014 pentru persoane fizice va fi de 3596 de lei (5 x 2298 x 31.3%), comparativ cu 3479 de lei, cat se putea plati maxim in 2013 (5 x 2223 x 31.3%).

Suma de plata CAS
Minima Maxima
2013 244 lei 3479 lei
2014 252 lei 3596 lei

Cum iti declari venitul asigurat la sistemul de pensii?

Declararea veniturilor care reprezinta baza lunara de calcul a contributiilor de asigurari sociale (pensii) se realizeaza prin depunerea la organul fiscal de domiciliu a unei Declaratii privind venitul asigurat la sistemul public de pensii (formularul 600, introdus prin Ordinul ANAF nr. 874/2012).

Formularul pentru declararea bazei de calcul a CAS trebuie depus de:

 • intreprinzator titular al unei intreprinderi individuale;
 • membru al unei intreprinderi familiale;
 • persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice;
 • persoana care realizeaza venituri din profesii libere;
 • persoana care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla;

Atentie! Oricare dintre persoanele mentionate anterior nu trebuie sa depuna Declaratia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii pentru ca nu mai datoreaza contributii la pensii daca:

 • obtine si venituri salariale sau indemnizatii de somaj sau
 • beneficiaza de una din categoriile de pensii acordate in sistemul public de pensii.

Cum si unde se depune formularul

Declaratia 600 se depune, pe suport hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Organul fiscal competent la care trebuie depusa declaratia este organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla adresa de domiciliu a contribuabilului sau adresa unde acesta locuieste efectiv, in cazul in care difera de cea de domiciliu.

De asemenea, formularul se poate depune online de catre contribubilii care au un certificat digital calificat de semnatura electronica.

Declaratia 600 se va depune anual pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale.

In cazul contribuabililor care incep o activitate in cursul anului fiscal, declaratia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii se va depune in termen de 15 zile de la inceperea activitatii.

In baza declaratiei 600 depusa, organul fiscal emite decizia de impunere in care stabileste contributia sociala anual datorata si termenele de plata.

Contributia la pensii se plateste trimestrial, in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Cine nu datoreaza contributii la pensii

Potrivit Codului fiscal nu datoreaza contributia la pensii:

 • Contribuabilii al caror venit net anual, respectiv valoarea anuala a normei de venit, dupa caz, raportat la cele 12 luni ale anului, este sub 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat,
 • Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii ca urmare a obtnerii de venituri salariale sau indemnizatii somaj,
 • Persoanele care beneficiaza de una din categoriile de pensii acordate in sistemul public de pensii.
 • Sursa: www.avocatnet.ro
Login